مشاهده همه 11 نتیجه

وزن شما یک عمل متعادل کننده است و کالری ها بخشی از آن معادله هستند. کاهش وزن باعث سوزاندن کالری بیشتری می شود. می توانید با کاهش کالری اضافی از مواد غذایی و نوشیدنی و افزایش سوزاندن کالری در اثر فعالیت بدنی این کار را انجام دهید.مختصصان تاکید دارن همواره وزن خود راتنظیم نگه دارید تا در اینده با مشکلات و عوارضشان دچارنشوید.تنظیم وزن