وی پروتئین ۱۰۰٪ فارماتک

۸۲۱,۱۱۰ تومان

وی پروتئین ۱۰۰٪ فارماتک دارای پروتئین وی کنسـتانتره و ایزوله شده است که شامل اسید آمینه های شاخه دار (BCAA’s) و گلوتامین می باشد که تأثیر بسزایی در تحریک هورمون رشد و سنتز پروتئین در عضلات دارد .

موجود در انبار

وی پروتئین ۱۰۰٪ فارماتک
وی پروتئین ۱۰۰٪ فارماتک

۸۲۱,۱۱۰ تومان