پودر ال گلوتامین ویتاپی ۵۰۰ گرم ۱۰۰سروینگ

۳۸۵,۸۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان

  • حاوی 100 سروینگ
  • بدون طعم
  • ریکاوری سریعتر
  • پشتیبانی عضلانی
  • ترکيبي پيشرفته از 6 نوع گلوتامين است و براي افزايش سريع سطح گلوتامين سلولي و گلوتامين در عضله طراحي شده است.
  • کمک به بازیابی هرچه سریعتر گلیکوژن از دست رفته

موجود در انبار

پودر ال گلوتامین ویتاپی 500 گرم 100سروینگ
پودر ال گلوتامین ویتاپی ۵۰۰ گرم ۱۰۰سروینگ

۳۸۵,۸۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان